2021 - 2022 Season...

2021 - 2022 AUO MembersViolin I

Aneesha Sampath
Jeff Bao
Donglai Xiang
Sophia Peng
Yuna Shin
Catherine Cai
Liam Doherty
Rachel Yuan
Eleanor David
Yuma Matsuoka
Lucy (Lin) Mo
Melanie Garza
Claire Hu
Amy Zhang
Alexander Zhu
Sanjana Shriram
Jackie (Junjie) Xu
Emily Kim
Angie Li
Nozomi Yasuda
Xinyu Wu
Lillian Mei
Ting Hsu
Vivian Liu
Hyejin Park


Violin II

Grace Kam
Catalina Sieh
Yufei (Judy) Ye
Vivian Liu
Christina (Jingzhi) Zhou
Claire Wilson
Evelyn Miller
Michelle Bryson
Wish (Chih-Hsuan) Kuo
Inés Rodriguez Hsu
Ari Carden
Marcus Schafer
Li Li
Joshua Lou
Christina Li
Konrad Urban
Yuma Matsuoka
Margaret Shumate
Katherine Sabak
Emily Headden
Brad Zhang
Abigail Gredell
Abigail Ngowe
Arnav Gautam
Katherine Casarrubias


Viola

Lianna Huang
Stefan Mason
Patrick Zheng
Jerick Shi
Carolyn Lee
Hannah Noh
Rithika Narayan
Grace Liao
Rose McDermott
Sami Johnson
Nicole Feng
Pasqua Ruggiero
Leila Awasthi


Cello

Nicholas Jun
Navod Jayawardhane
Crosby Davidson
Melinda Chen
Alex Yoon
Maddie Thai-Tang
Madeline Huang
Elan Biswas
Grace Ahn
Melody (Duoxi) Wang
Noemie Gomes-Jourdan
Hannah Varenkamp
Emma Ryan


Double Bass

Eli Cohen

Flute/Piccolo

Xiaohan Liu
Jessie Fan
Charles Yang
David Xie
Emily Du
Fiona Xie
Megan McDonnel
Liz Chu


Oboe

Alyssa Lee
Isabel Basow
Barbara Shinn-Cunningham


Clarinet

Justin Wang
Clarise Liu
Jerry Xu
Alena Lu
Yuchen Liang
Justin Peng
Iris Gitanjali Reed
Grant Wu


Bassoon

Nicholas Yi
Eli Fox
Aryn Gittis


Horn

Rebecca Derham
Yuqi (Alice) Zhou
JiWon Song
Aaron Garrison
Tatym Rassmussen
Kendall Scarborough


Trumpet

Tarun Trivedi
Joshua Yoon
Ben (Hieu) Trung Nguyen Tran
Colin Swett
Benjamin Barash


Trombone/Tuba

Francis Ogoke
AJ Stair


Percussion

Louis Gao
Elisha Jimenez
Bridget Doherty


Piano

Emily Wang